Esta página tem: postagens e comentários
Pesquisa personalizada

segunda-feira, 7 de julho de 2008


LÍNGUA JAPONESA

Nihongo - Verbos no Presente

Presente Afirmativo
Akeru - Abro
Okiru - Acordo
Aruku - Ando
Narau - Aprendo
Oboeru - Aprendo,memorizo
Isogu - Apresso
Nuku - Retiro/ Extraio
Miru - Olho
Nomu - Bebo
Akubi wo suru - Bocejo
Asobu - Brinco
Ochiru - Caio
Utau - Canto
Naku - Choro
Taberu - Como
Kazoeru - Conto
Tsuzukeru - Continuo
Hanasu - Converso
Hashiru - Corro
Ageru - Dou
Oriru - Desço
Wakeru - Divido
Neru - Durmo
Agaru - Levanto
Kakusu - Escondo
Kiku - Escuto
Benkyou wo suru - Estudo
Iu -Falo
Suru - Faço
Keisan suru - Conto(matemática)
Shimeru - Fecho
Iku - Vou
Nageru - Jogo
Suteru - Jogo
Arau - Lavo
Yomu - Leio
Ageru - Dou
Sawaru - Relo/ mexo
Miseru - Mostro
Toru - Pego
Migaku - Encero
Morau - Ganho
Warau - Rio
Agaru - Levanto
Denwa wo kakeru - Telefono
Owaru - Acabo
Abiru - Tomo banho
Miru - Vejo

Nenhum comentário: